ZWIĄZEK ZAWODOWY SODA POLSKA Rss

Zobacz koniecznie

Zmiana Czasu na Letni.Zmiana Czasu na Letni. Zmiana z czasu zimowego (astronomicznego) na letni nastąpi w nocy z soboty (28 marca) na niedzielę (29 marca, jest to Niedziela Palmowa) 2015 r., czyli za 5 dni. Przejście z czasu astronomicznego na letni skutkuje skróceniem naszego czasu na sen o godzinę. Dla złagodzenia negatywnych efektów z nią związanych warto położyć się...

Czytaj dalej

Kolonie 2015Kolonie 2015 Chorwacja                     Włochy                     [wpdm_package id='2711']

Czytaj dalej

„Potrzebujemy wszystkich 1402 etatów”

Kategoria: komunikat

Stanowisko Organizacji Związkowych działających w Spółce Soda Polska CIECH SA należącej do Grupy Ciech SA

Soda Polska CIECH SA to prężnie działające, nowoczesne przedsiębiorstwo powstałe z połączenia 5 lat temu dwóch przedsiębiorstw – inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY SA i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA SA. Jest jedynym w Polsce producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Udział w rynku krajowym tego produktu wynosi 98%. Soda Polska CIECH produkuje także sól Warzoną mokrą i suchą (w tym Sól Kujawską). Zajmuje pozycję największego producenta tego produktu w kraju. Inne wyroby spółki to m.in. soda oczyszczona, chlorek wapnia, masy chłonne, mieszanki solne, peklosól, tabletki solne. Produkty te mają szerokie zastosowanie przemysłowe. Głównymi grupami odbiorców produktów są międzynarodowe koncerny szklarskie, krajowe huty szkła, producenci detergentów, przemysł chemiczny, metalurgiczny, spożywczy, paszowy i farmaceutyczny, sektor uzdatniania wody oraz gospodarstwa domowe. Tradycje przemysłu sodowego na Kujawach sięgają 1879 roku, kiedy to w Inowrocławiu rozpoczęto budowę pierwszej fabryki sody w Polsce. 55 lat temu, kilkanaście kilometrów dalej, w Janikowie, powstała druga fabryka sody.

Pakiety większościowe akcji Spółek Sodowych w 1996 r. nabyła centrala handlowa – Ciech. Wydawało się, ze to dobre rozwiązanie, przecież duże polskie firmy branży chemicznej pozostały w polskich rękach. Przyszłość pokazała, jak mylny to był pogląd.

Spółka Soda Polska CIECH chwali się nowoczesnymi technologiami oraz wzorową, bo uzasadnioną o przepisy i racjonalne wskazania, organizacją pracy W obszarach produkcyjnym i pozaprodukcyjnym. Zarządzana jest w oparciu o program dochodzenia do doskonałości operacyjnej. Co przekłada się na elastyczność wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej. Taka strategia i suwerenność w podejmowaniu decyzji owocuje dobrą pozycją rynkową i sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Dlatego nie zgadzamy się z działaniami podejmowanymi przez nowego prezesa Zarządu Ciech SA, Dariusza Krawczyka. Nie przekonują nas ułudne opinie analityków publikowane w dziennikach, które bazują o krótkofalową ocenę sytuacji rynku. Wiemy, że obecny prezes Ciech SA kieruje się zasadami wyznawanymi także przez jego poprzedniego pracodawcę, czyli przede wszystkim liczy się dla niego zysk. Nie bawi się w sentymenty. Nam, Zakładowym organizacjom Związkowym działającym w Soda Polska CIECH też nie chodzi o sentymenty, ale o zachowanie niezależności, osobowości prawnej i tożsamości Spółki, której strategia gwarantuje właścicielowi wysokie zyski.

Nie widzimy racjonalnego i ekonomicznego uzasadnienia dla działań takich jak bezpośrednie zwolnienia pracowników przez likwidację etatów uznanych przez Ciech SA za zbędne. Uważamy, że w Spółce Sodowej nie ma niepotrzebnych stanowisk. Potrzebujemy wszystkich pracowników w ramach obecnych 1402 etatów, abyśmy mogli być sprawni operacyjnie i przygotowani kadrowo na przyszłość. obecna etatyzacja to efekt systematycznych i w z góry określonym tempie przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych. Uwzględniają one bezpieczeństwo pracy, normy czasu pracy, organizacji pracy oraz wypoczynku. od 1996 roku, tj. od momentu, kiedy Ciech SA nabył większościowy pakiet akcji Spółek Sodowych załoga została zmniejszona z 3387 osób do 1392 (na dzień dzisiejszy) – czyli o 1995 osób!

Nie zgadzamy się również na przesunięcia do Ciech SA znaczących obszarów służących bezpośredniemu zarządzaniu, czyli całego pionu finansowego, zarządzania personelem oraz IT. Taka sytuacja zmierza do odebrania Spółce możliwości samodzielnego podejmowania decyzji strategicznych. Jest to pierwszy krok, który pod przykrywką zasadniczego argumentu Zarządu Ciech SA, jakim jest konieczność ograniczania kosztów w związku z trudną sytuacją ekonomiczną właściciela, sprzyjać będzie przekazania łakomego kąska jakim jest Soda Poiska CIECH w ręce tzw. inwestorów. Nie godzimy się na taką politykę. Jest to rozbój wobec ważnego ogniwa polskiej branży chemicznej jakim jest Soda Polska CIECH.

Patrzymy szeroko na kwestię tzw. restrukturyzacji, którą zamierza przeprowadzić prezes Ciech SA, Dariusz Krawczyk. Nie dostrzegamy powodu, dla jakiego za lata błędnych o ile nie mających znamiona przestępcze, działań poprzednich Zarządów Ciech SA, miała odpowiadać załoga Soda Polska CIECH. Nie zgadzamy się płacić nędzą wielu rodzin z Inowrocławia i Janikowa za błędną politykę finansową poprzednich Zarządów Ciech SA (działania takie jak opcje walutowe, czy przeinwestowania), która obecnie Grupę Kapitałową Ciech SA stawia na skraju bankructwa.

Podejmujemy każde zgodne z prawem i możliwe dla nas działania, szukamy wsparcia w Ministerstwie Skarbu Państwa, w parlamentarnej Komisji Skarbu Państwa oraz u Posłów na Sejm RP z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. W sprawie Spółki Sodowej już podjęli działania posłowie Eugeniusz Kłopotek, Tomasz Lenz oraz Krzysztof Brejza. Właśnie Krzysztof Brejza będzie interweniował w Ministerstwie Skarbu, gdyż w jego ocenie przesunięcie centrum decyzyjnego z Inowrocławia do Warszawy może doprowadzić do marginalizacji przedsiębiorstwa, które jest dobrze zarządzane i przynosi zysk.

Inwestorzy, akcjonariusze, całe otoczenie Soda Polska CIECH, wszyscy interesariusze powinni pamiętać, że dziś prawdziwy biznes, to biznes odpowiedzialny społecznie, oparty nie tylko o zysk, ale i o realną troskę o społeczności lokalne, zwłaszcza takie, które jak nasze z województwa kujawsko-pomorskiego obciążone są wysokim bezrobociem i ubóstwem. Liczymy na rozsądek osób decyzyjnych. Liczymy na sprzeciw społeczny, któremu ton, zgodnie z prawem, nadawać będziemy my, organizacje związkowe z Soda Polska CIECH. W trosce o naszą społeczność, o pracowników Spółki i ich rodziny.

Ministrze, pomóż naszej Sodzie…

Kategoria: Informacje

Soda zaczyna się sypać…


Tak zatytułowany jest artykuł w Expresie Bydgoskim

Związkowcy z Sody Mątwy i Janikosody walczą o to, by nie przenoszono strategicznych działów do Warszawy.

 

111 pracownikom zakładów sodowych grozi utrata pracy jeśli Zarząd Ciech-u przeniesie trzy wydziały do stolicy. To nie jest oszczędność, ale destrukcja dobrze funkcjonującego zakładu.

Dla nas to niezrozumiałe, że przeprowadza się restrukturyzację, która zamiast pomagać, to szkodzi firmie. Wiele już przekształceń przeżyliśmy, ale żeby cały potencjał spółki, który jest skupiony  w naszym zakładzie, przenosić do Warszawy, tego zrozumieć nie możemy – twierdzi Mariola Kościelska zastępca prezesa Związku Zawodowego OPZZ Soda Mątwy. Jak twierdzą związkowcy, zarząd firmy do tej pory nie wyjawił powodów zmniejszenia zatrudnienia. Dlatego wszelkimi sposobami próbują zapobiec czarnemu scenariuszowi wydarzeń i szukają sojuszników. Jako pierwszy z pomocą pospieszył pracownikom sody starosta inowrocławski Tadeusz Majewski, który zaniepokojony widmem zwolnień , o interwencję w tej sprawie poprosił posła Eugeniusza Kłopotka. Wysłane zostało też pismo do pozostałych parlamentarzystów z prośbą o zainteresowanie się tym tematem. Poseł Kłopotek zamierza prosić o interwencję wiceministra skarbu państwa. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do tego spotkania i uda się zapobiec redukcji etatów w zakładach na Kujawach – mówi starosta Majewski.

W poniedziałek przedstawiciele wszystkich sześciu związków zawodowych działających w zakładach sodowych gościli w Biurze Poselskim Krzysztofa Brezjy. Spotkam się z wiceministrem skarbu, który odpowiada w rządzie za branżę chemiczną. Inicjatywa polegająca na przesunięciu centrum decyzyjnego z inowrocławia do Warszawy jest, moim zdaniem, niepokojąca i może mieć bardzo niekorzystne skutki dla dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa – tłumaczy inowrocławski parlamentarzysta. W spotkaniu uczestniczył też prezydent Ryszard Brejza i wiceburmistrz Janikowa Jacek Duma. Dla obydwu miast redukcja etatów z zakładach sodowych oznacza mniejsze wpływy z tytułu podatków i zwiększenie bezrobocia, które już teraz przekroczyło 22 procent.

Wszyscy mówimy jednym głosem, bo to sprawa całej załogi. Na razie próbujemy szukać porozumienia, szukamy wsparcia sojuszników, ale niewykluczone, że z biegiem czasu będziemy musieli zaostrzyć formy protestu – zapowiadają związkowcy.

 

Ministrze, pomóż naszej Sodzie…

 

Taki oto tytuł miał dzisiejszy artykuł w Gazecie Pomorskiej. W powiecie inowrocławskim bezrobocie wynosi 20%. Reorganizacja chemicznej spółki z pewnością sytuacji nie poprawi. Co gorsza, odbije się też mocno na wpływach do budżetu Inowrocławia.

 

Od 300 do 400 tys. zł rocznie może stracić Inowrocław na planowanej reorganizacji etatów w spółce Soda Polska Ciech – uważa Ryszard Brejza. Kilka dni temu prezydent miasta brał udział w spotkaniu ze związkowcami Sody którzy walczą o utrzymanie miejsc pracy oraz o to by nie przenosić niektórych pionów chemicznej firmy do Warszawy. W wyniku spotkania Brejza przesłał pismo do Mikołaja Budzanowskiego, ministra skarbu.

Prezydent zaznaczył w nim, że decyzje zarządu Ciechu o redukcji etatów i reorganizacji przedsiębiorstwa są zaskakujące i niezrozumiałe. Co gorsza, w powiecie inowrocławskim, w którym bezrobocie wynosi ponad 20 procent budzą one wielkie zaniepokojenie. W piśmie Ryszard Brejza wspomniał, że przeszacowanie majątku spółek sodowych podczas tworzenia kilka lat temu spółki Soda Polska Ciech spowodowało, że budżet inowrocławia traci od tego momentu 2 mln zł rocznie. Z kolei ostatnia reorganizacja, polegająca na łączeniu spółek sodowych, podczas której zmniejszono zatrudnienie o 143 osoby sprawiła, że rocznie wpływy do kasy miejskiej zmalały o kolejne 354 tys. zł. Brejza zauważył , że jeśli dojdzie obecnie do kolejnej reorganizacji etatów, to miasto znów straci wpływy, rocznie od 350 do 400 tys. zł.

Prezydent przypomina ministrowi, że Soda Polska Ciech jest liderem ekonomicznym w Grupie Ciech SA, wnosząc do niej stały i duży zysk. Firma rozwija się, inwestując w nowoczesne technologie. Podnosi kwalifikacje swych kadr i jakość produktów. Odnosi sukcesy na rynku polskim i poza granicami kraju. ,, Marginalizowanie dobrze zarządzanego zakładu przynoszącego zyski jest, w mojej ocenie, niesłuszne i szkodliwe dla pracowników, mieszkańców inowrocławia i regionu kujawskiego” – podsumował prezydent.

W spotkaniu ze związkowcami uczestniczył też poseł Krzysztof Brejza. Otrzymaliśmy od niego informację, że osobiście spotkał się z ministrem finansów i rozmawiał na temat Sody. Minister obiecał wnikliwie przyjrzeć się temu, co dzieje się w naszej firmie.

Materiał na podstawie artykułów w gazecie Express Bydgoski z dnia 13 lipca oraz w  Gazecie Pomorskiej z dnia 16 lipca.

Dni Janikowa

Kategoria: janikowo

Nasze miasto Janikowo to  jedno z najmłodszych miast w Polsce. Prawa miejskie uzyskało 50 lat temu i z okazji tego wydarzenia odbyły się liczne imprezy. Był występ zespołu Akurat, Eliasz Orchestra, GroveBusterz i wiele innych atrakcji. Główną gwiazdą obchodów Dni Janikowa miał być występ Golec uOrkiestra. Na koncert przybyły liczne rzesze widzów z Janikowa i okolic. Gdy koncert zaczął się rozkręcać nad stadion nadciągnęła burza z niesamowitą ulewą i niestety imprezę trzeba było przerwać. Zespół obiecał jednak że koncert powtórzony zostanie 3 sierpnia. Poniżej migawki ze stadionu.

foto: Tomasz Bednarek – więcej zdjęć na janikowo.org

Dni Janikowa 2012 – plakat

Kategoria: janikowo

Jubileuszowe Dni Janikowa – 50 lat minęło, jedyne i wyjątkowe. Już za kilka dni 7-8 lipca na stadionie OSIR przy ulicy Głównej 40. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Kliknij w plakat aby powiększyć.

Oświadczenie Związków Zawodowych

Kategoria: komunikat

 Komunikat z 26.06.2012

 Informacja dla pracowników

Stanowisko Związków Zawodowych


Zawody Motorowodne w Janikowie

Kategoria: wydarzenia

Mistrzostwa Świata – WATER FESTIVAL w Janikowie

 

W 2012 roku po raz pierwszy wodny festiwal zawita do polski. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego na organizatora wybrał Janikowo, które wracając na motorowodną mapę europy dostąpiło ogromnego zaszczytu organizacji jednej z najbardziej prestiżowych imprez motorowodnych. Przyciąga ona na europejskie akweny tysiące kibiców. Jednym z powodów jest to, że w wyścigach biorą udział najznakomitsi motorowodniacy z wielokrotnymi tytułami mistrza świata i Europy.

Do Janikowa przyjadą takie sławy jak Tizano Trombeta, Marian Jung, Atila Havas, Rene Behncke, Alesandro Cremona, Salvatore Chirui oraz najsłynniejsi zawodnicy polscy Henryk Synoradzki i Tadeusz Haręza.

Prawo do organizacji otrzymują tylko sprawdzeni i najlepsi na świecie organizatorzy.

Wyniki oraz fotorelacja na stronie: motorowodne.janikowo.com i na  janikowo.org

Po raz pierwszy w Polsce już 16-17 czerwca w Janikowie!

 

Dzień Chemika 2012 – piknik rodzinny.

Kategoria: wydarzenia

W dniu 2 czerwca na płycie starego boiska miejskiego w Janikowie odbył się piknik rodzinny. Impreza ta była kulminacją obchodów Dnia Chemika w miejscowych zakładach sodowych. Odbyło się wiele konkursów, występów oraz innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów i mimo zimnej, deszczowej aury zabawa była doskonała. Gwiazdą wieczoru była ALEXANDRA oraz zespół INFERNAL. Poniżej foto migawki z tego wydarzenia…foto.Tomasz Kubiak, Jarosław Marczewski – janikowo.org

Dzień Chemika w Sodzie Polskiej

Kategoria: wydarzenia

W dniu 25 maja 2012 roku w hali sportowo-widowiskowej w Janikowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Chemika. Tegoroczne obchody naszego święta miały swój motyw przewodni – 55 lat już za nami. Tak, tak – nasza firma przechodząc różne etapy rozwoju i niekiedy trudne okresy istnieje już 55 lat. Dyrektor  Antoni Kaszak w telegraficznym skrócie przedstawił rys historii i kolejnych etapów rozbudowy oraz rozwoju zakładów sodowych w Janikowie.Na uroczystości obecni byli przedstawiciele zarządu CIECH – naszego właściciela, Prezes zarządu Dywizji Sodowej Pan Jan Szczepański, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Zaproszeni byli również przedstawiciele związków zawodowych, proboszcz miejscowej parafii oraz wielu byłych pracowników naszej firmy będących już na zasłużonej emeryturze. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele zakładu S.C. Uzinele Sodice Govora z Rumuni oraz Sodawerk Stassfurt GmbH & Co. KG. Po uroczystych, okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości wielu szczególnie zasłużonym pracownikom  naszej firmy wręczone zostały odznaczenia oraz okolicznościowe dyplomy i upominki. Jest to bardzo miła chwila w czasie której docenia się wkład i zaangażowanie pracowników dla dalszego rozwoju naszej firmy.  Następnie uroczyste spotkanie z okazji Dnia Chemika uświetnił występ znanego zespołu Nocna Zmiana Bluesa a później wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeni zostali na bankiet.


foto.Tomasz Kubiak

Dzień Chemika 2012 – program.

Kategoria: komunikat

Jak co roku obchodzić będziemy nasze święto – dzień chemika. W tym roku wyjątkowo wcześnie ze względu na rozgrywane w naszym kraju finały EURO 2012. Część oficjalna odbędzie się w Janikowie w hali sportowo-widowiskowej. Następnie dla całej załogi Sody Polskiej zorganizowane będą pikniki rodzinne w Janikowie i Inowrocławiu. Pierwszy z pikników odbędzie się w Inowrocławiu w sobotę 26 maja br. Impreza o charakterze zamkniętym – biletowanym dla Pracowników i Ich Rodzin.
Drugi – w Janikowie 2 czerwca br. Impreza otwarta – dla Pracowników, Ich Rodzin oraz Mieszkańców Janikowa i okolic. Poniżej zamieszczamy plakaty z informacją o planowanych imprezach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału.

Dni Chemika – Janikowo

 

 

Dni Chemika – Inowrocław

 

1 Majowy Piknik Rodzinny

Kategoria: komunikat

FOTO na janikowo.org

Forum Związków Zawodowych

Kategoria: Informacje

W dniu 16.04.2012 o godzinie 1100  w świetlicy Zakładu Soda Polska Ciech sp. z o.o. w Inowrocławiu,  ul. Fabryczna 4 odbyło się wyjazdowe spotkanie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych. Prezydium przewodniczył przewodniczący Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kol. Andrzej Arndt. W spotkaniu tym uczestniczył przewodniczący naszego związku Kol. Zenon Muszalski jak również przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Produkcji przy Soda Polska Ciech – Jarosław Dombek, oraz przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Soda Polska Ciech – Jacek Łapiński.

Przewodniczący Andrzej Arndt złożył sprawozdanie z działalności Forum pomiędzy zarządami wojewódzkimi oraz omówił sytuację w Anwilu. Następnie omówione zostały tematy na najbliższe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych. Na zakończenie posiedzenia został przyjęty do Forum nowy związek ,,Związek Zawodowy Nowości-Toruń” skupiający dziennikarzy i pracowników redakcji w terenie.

O godzinie 1300  odbył się Zarząd Wojewódzki FZZ. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych działających w Inowrocławiu i powiecie. Nasz Związek reprezentowali: Zenon Muszalski i Włodzimierz Dąbrowski.

Tematyka posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalności ZW FZZ
  2. Wybory do władz powiatowych FZZ w Inowrocławiu i aktywizacja w/w struktur FZZ
  3. Tematyka związana z bieżącym funkcjonowaniem projektu ,,Lokalne Centra Informacji FZZ – LCI’’
  4. Sprawy różne

W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd Powiatowy FZZ w Inowrocławiu. W jego skład weszło 18 osób reprezentujących związki zawodowe naszego regionu: Szpital Powiatowy, Oświatę, Kopalnie Soli, Więziennictwo, WZZPP przy Soda Polska Ciech, MZZIiT przy Soda Polska Ciech.

Z naszego Związku Zawodowego Soda Polska w skład Zarządu Powiatowego FZZ zostali wybrani Kol. Zenon Muszalski  oraz Włodzimierz Dąbrowski. Przewodniczącym Powiatowym FZZ w Inowrocławiu został wybrany w głosowaniu Kol. Jacek Łapiński reprezentujący Związek MZZIiT przy Soda Polska Ciech. W-ce przewodniczącym wybrano Michała Barałkiewicza ze Szpitala Powiatowego. Do składu Prezydium zostali wybrani :  Alojzy Cykulski – Kopalnie Soli (związek KADRA) i Kol. Włodzimierz Dąbrowski reprezentujący nasz Związek Soda Polska z czego możemy być bardzo dumni i zadowoleni.

Jeden członek, który uzupełni  Prezydium zostanie wybrany przez Zarząd Powiatowy FZZ.

Następnie dyskutowano na temat funkcjonowania struktur powiatowych, diagnozowano potrzeby i problemy członków FZZ w powiatach. Po ożywionej dyskusji zakończono posiedzenie.

loading