ZWIĄZEK ZAWODOWY SODA POLSKA Rss

Zobacz koniecznie

Wydarzenia w OkolicyWydarzenia w Okolicy [gallery columns="4" link="file" ids="3032,3033,3037,3039,3045,3046,3047,3048"] [caption id="attachment_3051" align="aligncenter" width="550"] Lubostroń 2016[/caption]

Czytaj dalej

Pikieta w Sodzie

Kategoria: wydarzenia

24 stycznia, przed siedzibą Zarządu Sody Polskiej  Ciech w Inowrocławiu odbyła się pikieta związkowców tej firmy. Wzięli w niej udział przedstawiciele central związkowych działających  w zakładach i całe Prezydium Zarządu Regionu Toruńsko- Włocławskiego NSZZ”S”. Mimo dokuczliwego mrozu przed biurowcem Sody Polskiej zgromadziło się ok.150 pracowników z Mątew i  Janikowa. Jak powiedział Marek Wiśniewski przewodniczący KZ NSZZ”S” w Sodzie – „Pracownicy zakładów są coraz bardziej zdezorientowani kierunkiem zmian, a właściwie brakiem ich czytelności”. „Koleżanki i koledzy tracą pracę – w naszej ocenie – bez sensu, bo firma wciąż przynosi zyski, ale dalsze przetrzebianie doświadczonych fachowców, kuszenie pieniędzmi z programu dobrowolnych odejść wkrótce odbije się na produkcji” – przekonywał przewodniczący. Inny z uczestników pikiety stwierdził, iż ma wrażenie, że toczy się handel mieniem, które zbudowało całe pokolenie inowrocławian – pracowników Sody. „Państwo, reprezentowane przez rząd  posiadający znaczne udziały w zakładzie biernie przygląda się rozbiorowi Sody i ma to gdzieś, że ludzie z 30 letnim stażem lądują na trudnym inowrocławskim rynku pracy, bez pracy. Nie ma gdzie się odwołać, nie ma kogo prosić o pomoc, bo klasa polityczna zajęta teraz … dupą Maryny!” Dalej były tradycyjne okrzyki – „Zło-dzie- je!” i nawoływania do zaostrzenia form protestu. Związkowi szefowie zanieśli do Zarządu firmy specjalnie przygotowaną petycję z postulatami. Na miejscu byli dziennikarze z lokalnych gazet oraz telewizja regionalna z Bydgoszczy która wyemitowała migawkę w popularnym programie – Zbliżenia.

Materiał na podstawie NZSS SOLIDARNOŚĆ

Grafik Pracy 2014

Kategoria: Informacje

Dla planujących urlopy na 2014 rok i nie tylko zamieszczamy harmonogram pracy w systemie zmianowym na 2014 rok. Grafik zawiera również ilość dni, godzin oraz wolne WD. Można pobrać i wydrukować sobie w domu. Zapraszamy do pobrania.

4BOP_Strona_14BOP_Strona_2

 

Wypłata ,,bonusa,,

Kategoria: Informacje

W dniu wczorajszym tj. 19.11.2013 roku po rozmowach związków zawodowych z Zarządem Soda Polska Ciech SA. ustalono stanowisko co do wypłaty tzw. bonusa. Będzie on wypłacany w wysokości 11% w miesiącach: za październik, listopad i grudzień.

Trwają również rozmowy w sprawie wypłaty świadczenia związanego z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oraz  sytemu premiowania w roku 2014.

Narodowe Święto Niepodległości

Kategoria: wydarzenia

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Obchodzone w II RP, formalnie świętem państwowym ustanowione w 1937, od 1939 nieobchodzone, przywrócone w roku 1989. Jest dniem wolnym od pracy.

Dzień 11 listopada celebrowany był jako święto upamiętniające odzyskanie niepodległości od roku 1920, jednak obchody te byly nieoficjalne i zaangażowani w nie byli głównie wojskowi. W II Rzeczpospolitej w dniu tym zawsze odbywały się defilady wojskowe, msze święte w intencji ojczyzny, uroczystości na szczeblu państwowym i ceremonie wręczania orderów Virtuti Militari w Belwederze. We wspomnianym roku 1920 dzień 11 listopada uświetniono przyznając Józefowi Piłsudskiemu stopień marszałka.

Po przewrocie majowym obchody kolejnych rocznic były uroczystościami ściśle wojskowymi, tym niemniej już 8 listopada 1926 roku Piłsudski jako premier wydał okólnik ustanawiający ten dzień wolnym od pracy dla urzędników państwowych. Odtąd w tym dniu na placu Saskim w Warszawie Piłsudski dokonywał przeglądu pododdziałów, a następnie odbierał defiladę (po raz ostatni w 1934 roku). W 1928 roku plac Saski w stolicy nazwano placem marszałka Józefa Piłsudskiego, a cztery lata później Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego uznało ten dzień za wolny od nauki. 11 listopada 1932 odsłonięto Pomnik Lotnika w Warszawie. Rangę święta państwowego nadano temu świętu dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Święto miało wiązać zakończenie I wojny światowej, odzyskanie niepodległości oraz upamiętniać Józefa Piłsudskiego. Święto zaprojektowano też jako przeciwwagę dla innych świąt obchodzonych uroczyście przez opozycję. Do czasu wybuchu II wojny światowej obchody państwowe odbyły się tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. W roku 1937 święto wykorzystano do zorganizowania zbiórki na dozbrojenie armii, a uświetniono je odsłonięciem pomnika Józefa Sowińskiego.

Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe.

W 1945 roku ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN (1944); zniesiono jednocześnie obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości. W PRL wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne z okazji 11 listopada były w okresie stalinowskim i po wprowadzeniu stanu wojennego tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa.

Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989, lecz pod nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.

Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu marsz. Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Pomniejsze formy obchodów to: Bieg Niepodległości w Warszawie, angażujący dziesiątki tysięcy uczestników, w tym wielu celebrytów i polityków, wykłady historyczne, koncerty patriotyczne czy parady głównymi ulicami miast.

Zmiana czasu na zimowy

Kategoria: Informacje

W nocy z 26 na 27 października 2013 roku, a więc z soboty na niedzielę, nastąpi zmiana czasu letniego na zimowy.

Będzie to miało miejsce nie tylko w Polsce, również w siedemdziesięciu innych krajach świata. Zegary zostaną przesunięte z godziny 3 na 2, a więc o godzinę do tyłu. W praktyce oznacza to, że będziemy spali godzinę dłużej. Czas zimowy będzie obowiązywał do ostatniej niedzieli marca 2014 roku, czyli dokładnie do 30 marca. Obejmie on zatem miesiące jesienno-zimowe: listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec.

Komunikat

Kategoria: komunikat

Od 16 września 2013r. na czas nieokreślony uruchamia się w Zakładzie Produkcyjnym w Janikowie ul. Przemysłowa 30 punkt obsługi pracowników Soda Polska CIECH SA. byłych pracowników w tym: emerytów i rencistów w zakresie kadr, płac, spraw socjalnych i KZP w budynku Administracji, pokój nr 17.

Obsługa pracowników Soda Polska CIECH SA., byłych pracowników w w/w zakresie odbywać się będzie:

  • dwa razy w tygodniu tj. wtorek i czwartek od godz. 7.00 do 15.00 w Zakładzie Produkcyjnym w Janikowie w budynku Administracji – pokój nr 17
  • poza wymienionymi dyżurami obsługa odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 drogą telefoniczną pod nr telefonów:  52/3541314, 52/3541614, 52/3541653, 52/3541654, 52/3541648, 52/3541484, 52/3541514, 52/3541515, 52/3541405.
  • stała obsługa w siedzibie Spółki w Inowrocławiu ul. Fabryczna 4 od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00 budynek Administracji, pokój nr 6, 7, 8, 9, 223, 224, 225.

Ważna Zmiana w Statucie

Kategoria: Informacje

W naszym Związku ZZ Soda Polska nastąpiła dość istotna zmiana w Statucie. Na posiedzeniu zarządu w miesiącu lipcu podjęto decyzję, że w szeregi naszego Związku będą mogli wstępować pracownicy firm ościennych, współpracujących z Soda Polska Ciech SA. Zmiana ta weszła w życie od 1 sierpnia 2013 roku. Poniżej można pobrać i wydrukować sobie naszą deklarację członkowską.

Czas pracy po nowemu.

Kategoria: Informacje

Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy oraz ruchomy czas pracy to główne zmiany wprowadzane nowelizacją kodeksu pracy, która weszła w życie w piątek 23 sierpnia.. Ustawa budzi wiele kontrowersji, jest jedną z przyczyn planowanego na wrzesień protestu związkowców.

Uchwalona w czerwcu ustawa wydłuża okres rozliczeniowy czasu pracy z 4 do 12 miesięcy, „jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy”. Nowe zasady rozliczania i rozkładu czasu pracy mogą zostać wprowadzone w firmie w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników. Wprowadzenie tych rozwiązań musi być zgłoszone Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca ma na to pięć dni.

Nowela pozwala też na stosowanie rozkładów czasu pracy na indywidualny wniosek pracownika, niezależnie od ustaleń ze związkami lub reprezentacją pracowników.

Ruchomy czas pracy nie był dotychczas uregulowny w kodeksie pracy, mógł on być postrzegany jako niespójny z innymi przepisami o czasie pracy. Nowela wprowadziła zatem przepisy pozwalające na ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy lub określanie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę.

Nowe przepisy oznaczają, że pracodawca, u którego występuje zmienne zapotrzebowanie na produkty lub usługi (a tym samym na pracę wykonywaną przez pracowników), może planować większą liczbę godzin pracy w okresach dużego zapotrzebowania, a mniejszą – w okresach niskiego zapotrzebowania. Ponadto, dłuższy będzie okres, w którym pracodawca może zrekompensować pracownikowi pracę nadliczbową czasem wolnym od pracy.

Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym pracownik nie będzie miał obowiązku wykonywania pracy, przysługiwać mu będzie wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż obowiązująca pensja minimalna.

Pracodawca będzie mógł też wyznaczyć różne godziny rozpoczynania pracy lub określić przedział czasu, kiedy pracownicy mają stawić się do pracy, by przepracować liczbę godzin wynikającą z obowiązującego ich systemu (decyzja o konkretnej godzinie rozpoczęcia pracy – w ramach wyznaczonych przez pracodawcę – należeć będzie do pracownika).

Nowelizacja od początku budziła wiele kontrowersji. Rząd argumentował, że zmiana pomoże utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki, związki zawodowe protestowały, twierdząc, że pracownik zostanie sprowadzony do roli niewolnika.

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że proponowane rozwiązania mają uratować jak największą liczbę miejsc pracy, utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki, dać firmom szanse na rozwój. Jego zdaniem rozwiązania te sprawdziły się w ustawie antykryzysowej, działającej między lipcem 2009 a grudniem 2011 r., dlatego warto je na stałe przenieść do kodeksu pracy.

Stanowisko rządu podzielają organizacje pracodawców, przypominając, że 12-miesięczne okresy rozliczeniowe są stosowane m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Czechach, Rumunii czy na Słowacji, ułatwiając funkcjonowanie firm w okresie spadku zamówień i pozwalając efektywnie wykorzystać zasoby kadrowe.

Przeciw rozwiązaniom zawartym w nowelizacji ostro protestują natomiast związki zawodowe. Według związkowców wydłużenie okresu rozliczeniowego w praktyce sprowadzi pracownika do roli niewolnika, a zmiany oznaczają w praktyce wydłużenie czasu pracy, likwidację płatnych dodatków za nadgodziny, a tym samym znaczne obniżenie wynagrodzeń.

Na wrzesień związkowcy zaplanowali akcje protestacyjne, a jednym z ich postulatów jest wycofanie się z tych zapisów. Akcja protestacyjna ma się odbyć od 11 do 14 września w Warszawie.

Zmiany dotyczące rozliczania czasu pracy były też jednym z powodów zawieszenia udziału Solidarność, OPZZ i FZZ w pracach Komisji Trójstronnej, do którego doszło pod koniec czerwca. (PAP)

Protest 11-14 Września 2013

Kategoria: Informacje

ulotka

Dni Janikowa 6-7 lipca 2013

Kategoria: janikowo

dj2013

dj2013Dni Janikowa – foto

Dzień Chemika w Mątwach

Kategoria: wydarzenia

Impreza rozpocznie się o godz. 16.30 na stadionie przy ul. Rakowicza już w najbliższą sobotę 29 czerwca. W bloku familijnym przewidziano m.in. interaktywne widowisko dla dzieci, konkurencje sportowe z nagrodami i wizytę Wujka Jacka. Na scenie wystąpi toruński zespół „Urock” z utworami pop i rock, następnie King Elvis Show z przebojami króla Rock&Rolla i grupa Bayer Full, która wylansowała znane piosenki disco-polo. Wieczór więc zapowiada się bardzo rozrywkowo przy muzyce gwiazdy wieczoru. W tym roku impreza ma charakter otwarty. Zapraszamy więc wszystkich na dobrą zabawę.

PROGRAM FESTYNU

 DZIEŃ CHEMIKA – INOWROCŁAW

29 CZERWCA 2013 r.

Stadion OSiR w Inowrocławiu, ul. Rakowicza 93

 

 16.30 – 18.30 – blok familijny – konkurencje sportowo-zręcznościowe dla najmłodszych, rodziców i rodzin.

17.30 – 18.30 – interaktywne widowisko teatralne „WUJEK JACEK”

18.30 – 19.40 – koncert zespołu FANI PANI (covery największych światowych przebojów popowo-rockowych)

19.40 – 20.10 – taneczne show

20.10 – 21.20King Elvis Show – największe przeboje Króla Rock&Rolla

21.20 – 21.30 – wręczenie nagród konkurencji sportowych i zręcznościowych

21.30 – 23.00 – gwiazda wieczoru BAYER FULL

loading