ZWIĄZEK ZAWODOWY SODA POLSKA Rss

Zobacz koniecznie

Komunikat Pragniemy przekazać Państwu informację dotyczącą wypłaty gratyfikacji pieniężnej w miesiącu wrześniu. Poniżej obszerny cytat z komunikatu przekazanego przez Zarząd. W związku z zaistnieniem okoliczności których nie mogliśmy przewidzieć ( nagłe odejście Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH, SA. śp. dr Jana Kulczyka,...

Czytaj dalej

Jak Kulczyk nie żyjeJak Kulczyk nie żyje W wieku 65 zmarł jeden z największych polskich przedsiębiorców - Jan Kulczyk. O śmierci biznesmena poinformował w środę Kulczyk Holding SA. "Dziś w nocy, w wyniku powikłań pooperacyjnych, w wieku 65 lat, zmarł Jan Kulczyk, największy polski przedsiębiorca" - poinformował Kulczyk Holding SA w komunikacie. O...

Czytaj dalej

Walentynkowy Koncert w Janikowie

Kategoria: wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy Koncert walentynkowy KAMILA BEDNARKA, pierwsze tego rodzaju wydarzenie na nowej hali widowiskowo-sportowej OSiR w Janikowie.
Zabierz swoją sympatię, przyjaciół, lub przyjdź samotnie aby kogoś poznać i spędzić walentynkowy wieczór na koncercie w cudownej atmosferze!!!
Koncert odbędzie się dnia 14 lutego 2013 r. (czwartek) o godz. 19.00 na Hali widowiskowo-sportowej OSiR w Janikowie.
Bilety w wyjątkowej, walentynkowej cenie, tylko 15 zł,, do nabycia w sekretariacie M-GOK w Janikowie,  a w dniu koncertu w kasie Hali OSiR. 

tel. 52 351 44 36

foto z koncertu

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Kategoria: Informacje

W dniu 15.01.2013 roku został podpisany, długo oczekiwany przez załogę, nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Soda Polska CIECH SA. pomiędzy Zarządem Spółki Soda Polska CIECH SA. a wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w naszej Spółce.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Soda Polska CIECH SA. określa warunki jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, stosunki Pracodawca – Pracownicy oraz wzajemne zobowiązania stron układu zbiorowego.

Układ ten został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 28.01.2013 r.

Niniejszy układ zostaje zawarty na czas nieokreślony.

W rozdziale IV – warunki wynagradzania za pracę w Art.23 jest zapis, że pracownikom zatrudnionym w systemie pracy w ruchu ciągłym zmianowym przysługuje dodatek miesięczny za pracę w systemie zmianowym w takiej samej wysokości jak w poprzednim układzie.

Art.27§1 określa wysokość procentową podstawy wymiaru odprawy pieniężnej dla pracowników posiadających uprawnienia do emerytury lub renty.

W kolejnych rozdziałach tego układu zapisane są przepisy dotyczące urlopów, warunków pracy, szkoleń i działalności socjalnej.

W rozdziale X omówione są przepisy końcowe.

W §1 – postanowiono że,  w związku z zaprzestaniem wypłaty nagród jubileuszowych za staż pracy pracownicy którzy byliby uprawnieni do gratyfikacji na podstawie poprzednio obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w okresie pomiędzy 2013 a 2017 otrzymają jednorazową rekompensatę w odpowiedniej, określonej procentowo skali – Art.61 Układu Zbiorowego.

W związku z powyższym w dniu 30.01.2013 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Spółki Soda Polska CIECH SA. a organizacjami związkowymi co do terminu wypłat wszystkich zaległych nagród jubileuszowych od roku 2013 do 2017. Ostateczny termin wypłat tych jubileuszy to 31.03.2013.

Art. 57 Układu określa, że branżowym świętem załogi jest Dzień Chemika i będzie obchodzony corocznie w pierwszym tygodniu czerwca. Pracownicy Spółki z okazji Dnia Chemika otrzymują gratyfikację pieniężną, której wysokość ustala Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.

W załączniku nr 1 do ZUZP zawarty jest Taryfikator Stanowisk Pracy w Soda Polska CIECH SA. wraz ze stawkami wynagrodzenia zasadniczego.

Załącznik nr 3 do ZUZP definiuje regulamin nagród i wyróżnień. Pracownikom którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy oraz podnoszenie jej wydajności i jakości, przyczyniają się do wykonywania zadań Spółki mogą być przyznawane:

  1. Wyróżnienia – dyplomy, listy gratulacyjne wraz z nagrodą pieniężną
  2. Szczególne wyróżnienia – odznaki ,,Zasłużony Pracownik Soda Polska CIECH’’ wraz z nagrodą pieniężną

Premiowanie pracowników i sposoby jego obliczania zostaną zawarte w oddzielnym porozumieniu pomiędzy Zarządem Spółki a Organizacjami Związkowymi najpóźniej do końca czerwca 2013 r. Oznacza to, że do tego czasu pracownicy Spółki będą otrzymywać premię obliczaną na dotychczasowych zasadach.

Prosimy członków naszego związku, Związku Zawodowego Soda Polska i wszystkich pracowników do zapoznania się z całym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Jego egzemplarze znajdują się u kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych jak również w siedzibach organizacji związkowych.

Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować do mnie telefonicznie, drogą elektroniczną – poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub osobiście.

Przewodniczący Związku Zawodowego Soda Polska – Zenon Muszalski

Forum Związków Zawodowych

Kategoria: Bez kategorii

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy, gdzie mieści się jej siedziba. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju.Jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego.

Kontakt:

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Plac Teatralny 4
85-069 Bydgoszcz

http://www.fzz.org.pl

Tel. +48 52/371 83 33
Tel/fax. +48 52/342 18 71

e-mail: biuro@fzz.org.pl ; info@fzz.org.pl

Sygnatariuszami FZZ są organizacje związkowe reprezentujące niemal wszystkie gałęzie gospodarki. Szeroki przekrój zawodowy organizacji członkowskich; od górników, do pielęgniarek, poprzez policjantów, kolejarzy, marynarzy, lekarzy, energetyków, transportowców, pocztowców, rolników etc., zapewnia tej centrali skuteczne działanie we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego. Sprawność działania FZZ gwarantują funkcjonujące w całym kraju struktury terenowe, zorganizowane w postaci Zarządów Wojewódzkich i Powiatowych.

Forum ZZ jest nowoczesną centralą związkową, która dla obrony interesów grup pracowniczych wykorzystuje wszelkie dostępne narzędzia dialogu społecznego. Skutecznej realizacji założonych celów upatruje we współdziałaniu organizacji członkowskich, którego efektem jest wypracowywanie wspólnych stanowisk wobec organów władzy i administracji. Centrala pełni również funkcję mediacyjną w sporach pomiędzy organizacjami członkowskimi, a organizacjami władzy państwowej i samorządowej. W ramach działań statutowych, oprócz aktywności szkoleniowej, zmierzającej do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji działaczy – Forum prowadzi także działalność analityczno-badawczą, kulturalno-oświatową, informacyjną i wydawniczą.

Wraz z pozostałymi partnerami społecznymi oraz stroną rządową, FZZ bierze czynny udział w dialogu społecznym, prowadzonym na szczeblu centralnym w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a na szczeblu regionalnym – w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego. Reprezentanci FZZ zasiadają także we wszystkich Wojewódzkich i Powiatowych Radach Zatrudnienia oraz w wielu innych gremiach prowadzących dialog, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym.

Obecność Forum jest widoczna w instytucjach Unii Europejskiej. Przedstawiciele Forum są między innymi zaangażowani w prace Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (European Economic and Social Committee), który jest organem doradczym Unii Europejskiej. Reprezentanci Forum pracują także w innych Komitetach UE gdzie, wraz z innymi organizacjami związkowymi z terenu UE, współdziałają na rzecz postępu społecznego, obrony praw człowieka i swobód demokratycznych.

Forum bierze udział w realizacji projektów, współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego założenia w  ramach wyznaczonych obszarów wsparcia są zbieżne z celami działalności Forum.

W miarę posiadanych możliwości, Forum podejmuje różnorakie inicjatywy – zarówno we własnym zakresie, jak i w ramach partnerstwa (krajowego i ponadnarodowego) na rzecz wypracowania istotnych rekomendacji, które w efekcie przyczynią się do polepszenia warunków życia obywateli, zgodnie z założeniami EFS.

Rozlicz swój roczny PIT w kilka minut…

Kategoria: Informacje

IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne

 

proponuje program komputerowy PITy 2012 IPS czyli pomoc w rozliczeniu podatku za 2012 rok na formularzach:

  • PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/D, PIT-2K i PIT/O,
  • PIT-36, PIT/B, PIT/Z, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, PIT/ZG, PIT/M,
  • PIT-36L, PIT/B, PIT/Z i PIT/ZG,
  • PIT-37, PIT/D, PIT-2K, PIT/O,
  • PIT-38, PIT/ZG,
  • PIT-39, PIT/ZG,
  • przelewy podatkowe

 

Szkolenie 2012

Kategoria: wydarzenia

Tak jak w latach ubiegłych również i w roku 2012 nasz związek zorganizował szkolenie dla swoich członków. I tak w dniach 21-22 września liczna grupa związkowców udała się do ośrodka zakładowego w Przyjezierzu. W związku z niepewną sytuacją w naszej firmie głównym tematem szkolenia była właśnie dyskusja – co dalej z nami? Jaka będzie przyszłość naszej sody. Przewodniczący Zenon Muszalski przedstawił dotychczasowe rezultaty rozmów z naszym właścicielem – Zarządem Ciech SA. Poniżej kilka zdjęć ze szkolenia.


Foto:Piotr Ankiel

HARMONOGRAM pracy w systemie zmianowym na 2013 rok

Kategoria: Informacje

Dla planujących urlopy na 2013 rok i nie tylko zamieszczamy harmonogram pracy w systemie zmianowym na 2013 rok. Grafik zawiera również ilość dni, godzin oraz wolne WD. Można pobrać i wydrukować sobie w domu. Zapraszamy do pobrania.

Zmiana czasu 2012 na zimowy.

Kategoria: komunikat

28 października, czyli ostatniej niedzieli miesiąca cofniemy zegary z godziny 3:00 na 2:00 w nocy. Zatem ostatniego dnia tego tygodnia pośpimy godzinę dłużej.

Niestety dla podróżujących w nocy pociągami lub pracujących na nocnej zmianie oznacza to pewne utrudnienia, po prostu podróż i praca przedłuży się o godzinę…

Kolejna zmiana czasu nastąpi wiosną 2013, a dokładnie 31 marca i wówczas przestawimy nasze mierniki czasu z 2:00 na 3:00.

Golec uOrkiestra w Janikowie

Kategoria: wydarzenia

7 lipca koncert zespołu Golec uOrkiestra podczas dni Janikowa został przerwany przez nadejście gwałtownej ulewy i burzy. Jednak już za kilka dni ponownie będziemy mogli zobaczyć Ich w naszym mieście. Aby otworzyć plakat w większym rozmiarze proszę na nim kliknąć. Zapraszamy na koncert!!!

Fotorelacja z imprezy – janikowo.org.

„Potrzebujemy wszystkich 1402 etatów”

Kategoria: komunikat

Stanowisko Organizacji Związkowych działających w Spółce Soda Polska CIECH SA należącej do Grupy Ciech SA

Soda Polska CIECH SA to prężnie działające, nowoczesne przedsiębiorstwo powstałe z połączenia 5 lat temu dwóch przedsiębiorstw – inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY SA i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA SA. Jest jedynym w Polsce producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Udział w rynku krajowym tego produktu wynosi 98%. Soda Polska CIECH produkuje także sól Warzoną mokrą i suchą (w tym Sól Kujawską). Zajmuje pozycję największego producenta tego produktu w kraju. Inne wyroby spółki to m.in. soda oczyszczona, chlorek wapnia, masy chłonne, mieszanki solne, peklosól, tabletki solne. Produkty te mają szerokie zastosowanie przemysłowe. Głównymi grupami odbiorców produktów są międzynarodowe koncerny szklarskie, krajowe huty szkła, producenci detergentów, przemysł chemiczny, metalurgiczny, spożywczy, paszowy i farmaceutyczny, sektor uzdatniania wody oraz gospodarstwa domowe. Tradycje przemysłu sodowego na Kujawach sięgają 1879 roku, kiedy to w Inowrocławiu rozpoczęto budowę pierwszej fabryki sody w Polsce. 55 lat temu, kilkanaście kilometrów dalej, w Janikowie, powstała druga fabryka sody.

Pakiety większościowe akcji Spółek Sodowych w 1996 r. nabyła centrala handlowa – Ciech. Wydawało się, ze to dobre rozwiązanie, przecież duże polskie firmy branży chemicznej pozostały w polskich rękach. Przyszłość pokazała, jak mylny to był pogląd.

Spółka Soda Polska CIECH chwali się nowoczesnymi technologiami oraz wzorową, bo uzasadnioną o przepisy i racjonalne wskazania, organizacją pracy W obszarach produkcyjnym i pozaprodukcyjnym. Zarządzana jest w oparciu o program dochodzenia do doskonałości operacyjnej. Co przekłada się na elastyczność wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej. Taka strategia i suwerenność w podejmowaniu decyzji owocuje dobrą pozycją rynkową i sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Dlatego nie zgadzamy się z działaniami podejmowanymi przez nowego prezesa Zarządu Ciech SA, Dariusza Krawczyka. Nie przekonują nas ułudne opinie analityków publikowane w dziennikach, które bazują o krótkofalową ocenę sytuacji rynku. Wiemy, że obecny prezes Ciech SA kieruje się zasadami wyznawanymi także przez jego poprzedniego pracodawcę, czyli przede wszystkim liczy się dla niego zysk. Nie bawi się w sentymenty. Nam, Zakładowym organizacjom Związkowym działającym w Soda Polska CIECH też nie chodzi o sentymenty, ale o zachowanie niezależności, osobowości prawnej i tożsamości Spółki, której strategia gwarantuje właścicielowi wysokie zyski.

Nie widzimy racjonalnego i ekonomicznego uzasadnienia dla działań takich jak bezpośrednie zwolnienia pracowników przez likwidację etatów uznanych przez Ciech SA za zbędne. Uważamy, że w Spółce Sodowej nie ma niepotrzebnych stanowisk. Potrzebujemy wszystkich pracowników w ramach obecnych 1402 etatów, abyśmy mogli być sprawni operacyjnie i przygotowani kadrowo na przyszłość. obecna etatyzacja to efekt systematycznych i w z góry określonym tempie przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych. Uwzględniają one bezpieczeństwo pracy, normy czasu pracy, organizacji pracy oraz wypoczynku. od 1996 roku, tj. od momentu, kiedy Ciech SA nabył większościowy pakiet akcji Spółek Sodowych załoga została zmniejszona z 3387 osób do 1392 (na dzień dzisiejszy) – czyli o 1995 osób!

Nie zgadzamy się również na przesunięcia do Ciech SA znaczących obszarów służących bezpośredniemu zarządzaniu, czyli całego pionu finansowego, zarządzania personelem oraz IT. Taka sytuacja zmierza do odebrania Spółce możliwości samodzielnego podejmowania decyzji strategicznych. Jest to pierwszy krok, który pod przykrywką zasadniczego argumentu Zarządu Ciech SA, jakim jest konieczność ograniczania kosztów w związku z trudną sytuacją ekonomiczną właściciela, sprzyjać będzie przekazania łakomego kąska jakim jest Soda Poiska CIECH w ręce tzw. inwestorów. Nie godzimy się na taką politykę. Jest to rozbój wobec ważnego ogniwa polskiej branży chemicznej jakim jest Soda Polska CIECH.

Patrzymy szeroko na kwestię tzw. restrukturyzacji, którą zamierza przeprowadzić prezes Ciech SA, Dariusz Krawczyk. Nie dostrzegamy powodu, dla jakiego za lata błędnych o ile nie mających znamiona przestępcze, działań poprzednich Zarządów Ciech SA, miała odpowiadać załoga Soda Polska CIECH. Nie zgadzamy się płacić nędzą wielu rodzin z Inowrocławia i Janikowa za błędną politykę finansową poprzednich Zarządów Ciech SA (działania takie jak opcje walutowe, czy przeinwestowania), która obecnie Grupę Kapitałową Ciech SA stawia na skraju bankructwa.

Podejmujemy każde zgodne z prawem i możliwe dla nas działania, szukamy wsparcia w Ministerstwie Skarbu Państwa, w parlamentarnej Komisji Skarbu Państwa oraz u Posłów na Sejm RP z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. W sprawie Spółki Sodowej już podjęli działania posłowie Eugeniusz Kłopotek, Tomasz Lenz oraz Krzysztof Brejza. Właśnie Krzysztof Brejza będzie interweniował w Ministerstwie Skarbu, gdyż w jego ocenie przesunięcie centrum decyzyjnego z Inowrocławia do Warszawy może doprowadzić do marginalizacji przedsiębiorstwa, które jest dobrze zarządzane i przynosi zysk.

Inwestorzy, akcjonariusze, całe otoczenie Soda Polska CIECH, wszyscy interesariusze powinni pamiętać, że dziś prawdziwy biznes, to biznes odpowiedzialny społecznie, oparty nie tylko o zysk, ale i o realną troskę o społeczności lokalne, zwłaszcza takie, które jak nasze z województwa kujawsko-pomorskiego obciążone są wysokim bezrobociem i ubóstwem. Liczymy na rozsądek osób decyzyjnych. Liczymy na sprzeciw społeczny, któremu ton, zgodnie z prawem, nadawać będziemy my, organizacje związkowe z Soda Polska CIECH. W trosce o naszą społeczność, o pracowników Spółki i ich rodziny.

Ministrze, pomóż naszej Sodzie…

Kategoria: Informacje

Soda zaczyna się sypać…


Tak zatytułowany jest artykuł w Expresie Bydgoskim

Związkowcy z Sody Mątwy i Janikosody walczą o to, by nie przenoszono strategicznych działów do Warszawy.

 

111 pracownikom zakładów sodowych grozi utrata pracy jeśli Zarząd Ciech-u przeniesie trzy wydziały do stolicy. To nie jest oszczędność, ale destrukcja dobrze funkcjonującego zakładu.

Dla nas to niezrozumiałe, że przeprowadza się restrukturyzację, która zamiast pomagać, to szkodzi firmie. Wiele już przekształceń przeżyliśmy, ale żeby cały potencjał spółki, który jest skupiony  w naszym zakładzie, przenosić do Warszawy, tego zrozumieć nie możemy – twierdzi Mariola Kościelska zastępca prezesa Związku Zawodowego OPZZ Soda Mątwy. Jak twierdzą związkowcy, zarząd firmy do tej pory nie wyjawił powodów zmniejszenia zatrudnienia. Dlatego wszelkimi sposobami próbują zapobiec czarnemu scenariuszowi wydarzeń i szukają sojuszników. Jako pierwszy z pomocą pospieszył pracownikom sody starosta inowrocławski Tadeusz Majewski, który zaniepokojony widmem zwolnień , o interwencję w tej sprawie poprosił posła Eugeniusza Kłopotka. Wysłane zostało też pismo do pozostałych parlamentarzystów z prośbą o zainteresowanie się tym tematem. Poseł Kłopotek zamierza prosić o interwencję wiceministra skarbu państwa. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do tego spotkania i uda się zapobiec redukcji etatów w zakładach na Kujawach – mówi starosta Majewski.

W poniedziałek przedstawiciele wszystkich sześciu związków zawodowych działających w zakładach sodowych gościli w Biurze Poselskim Krzysztofa Brezjy. Spotkam się z wiceministrem skarbu, który odpowiada w rządzie za branżę chemiczną. Inicjatywa polegająca na przesunięciu centrum decyzyjnego z inowrocławia do Warszawy jest, moim zdaniem, niepokojąca i może mieć bardzo niekorzystne skutki dla dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa – tłumaczy inowrocławski parlamentarzysta. W spotkaniu uczestniczył też prezydent Ryszard Brejza i wiceburmistrz Janikowa Jacek Duma. Dla obydwu miast redukcja etatów z zakładach sodowych oznacza mniejsze wpływy z tytułu podatków i zwiększenie bezrobocia, które już teraz przekroczyło 22 procent.

Wszyscy mówimy jednym głosem, bo to sprawa całej załogi. Na razie próbujemy szukać porozumienia, szukamy wsparcia sojuszników, ale niewykluczone, że z biegiem czasu będziemy musieli zaostrzyć formy protestu – zapowiadają związkowcy.

 

Ministrze, pomóż naszej Sodzie…

 

Taki oto tytuł miał dzisiejszy artykuł w Gazecie Pomorskiej. W powiecie inowrocławskim bezrobocie wynosi 20%. Reorganizacja chemicznej spółki z pewnością sytuacji nie poprawi. Co gorsza, odbije się też mocno na wpływach do budżetu Inowrocławia.

 

Od 300 do 400 tys. zł rocznie może stracić Inowrocław na planowanej reorganizacji etatów w spółce Soda Polska Ciech – uważa Ryszard Brejza. Kilka dni temu prezydent miasta brał udział w spotkaniu ze związkowcami Sody którzy walczą o utrzymanie miejsc pracy oraz o to by nie przenosić niektórych pionów chemicznej firmy do Warszawy. W wyniku spotkania Brejza przesłał pismo do Mikołaja Budzanowskiego, ministra skarbu.

Prezydent zaznaczył w nim, że decyzje zarządu Ciechu o redukcji etatów i reorganizacji przedsiębiorstwa są zaskakujące i niezrozumiałe. Co gorsza, w powiecie inowrocławskim, w którym bezrobocie wynosi ponad 20 procent budzą one wielkie zaniepokojenie. W piśmie Ryszard Brejza wspomniał, że przeszacowanie majątku spółek sodowych podczas tworzenia kilka lat temu spółki Soda Polska Ciech spowodowało, że budżet inowrocławia traci od tego momentu 2 mln zł rocznie. Z kolei ostatnia reorganizacja, polegająca na łączeniu spółek sodowych, podczas której zmniejszono zatrudnienie o 143 osoby sprawiła, że rocznie wpływy do kasy miejskiej zmalały o kolejne 354 tys. zł. Brejza zauważył , że jeśli dojdzie obecnie do kolejnej reorganizacji etatów, to miasto znów straci wpływy, rocznie od 350 do 400 tys. zł.

Prezydent przypomina ministrowi, że Soda Polska Ciech jest liderem ekonomicznym w Grupie Ciech SA, wnosząc do niej stały i duży zysk. Firma rozwija się, inwestując w nowoczesne technologie. Podnosi kwalifikacje swych kadr i jakość produktów. Odnosi sukcesy na rynku polskim i poza granicami kraju. ,, Marginalizowanie dobrze zarządzanego zakładu przynoszącego zyski jest, w mojej ocenie, niesłuszne i szkodliwe dla pracowników, mieszkańców inowrocławia i regionu kujawskiego” – podsumował prezydent.

W spotkaniu ze związkowcami uczestniczył też poseł Krzysztof Brejza. Otrzymaliśmy od niego informację, że osobiście spotkał się z ministrem finansów i rozmawiał na temat Sody. Minister obiecał wnikliwie przyjrzeć się temu, co dzieje się w naszej firmie.

Materiał na podstawie artykułów w gazecie Express Bydgoski z dnia 13 lipca oraz w  Gazecie Pomorskiej z dnia 16 lipca.

Dni Janikowa

Kategoria: janikowo

Nasze miasto Janikowo to  jedno z najmłodszych miast w Polsce. Prawa miejskie uzyskało 50 lat temu i z okazji tego wydarzenia odbyły się liczne imprezy. Był występ zespołu Akurat, Eliasz Orchestra, GroveBusterz i wiele innych atrakcji. Główną gwiazdą obchodów Dni Janikowa miał być występ Golec uOrkiestra. Na koncert przybyły liczne rzesze widzów z Janikowa i okolic. Gdy koncert zaczął się rozkręcać nad stadion nadciągnęła burza z niesamowitą ulewą i niestety imprezę trzeba było przerwać. Zespół obiecał jednak że koncert powtórzony zostanie 3 sierpnia. Poniżej migawki ze stadionu.

foto: Tomasz Bednarek – więcej zdjęć na janikowo.org

loading