ZWIĄZEK ZAWODOWY SODA POLSKA Rss

Zmiana czasu na zimowy

Kategoria: Informacje

W nocy z 26 na 27 października 2013 roku, a więc z soboty na niedzielę, nastąpi zmiana czasu letniego na zimowy.

Będzie to miało miejsce nie tylko w Polsce, również w siedemdziesięciu innych krajach świata. Zegary zostaną przesunięte z godziny 3 na 2, a więc o godzinę do tyłu. W praktyce oznacza to, że będziemy spali godzinę dłużej. Czas zimowy będzie obowiązywał do ostatniej niedzieli marca 2014 roku, czyli dokładnie do 30 marca. Obejmie on zatem miesiące jesienno-zimowe: listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec.

Komunikat

Kategoria: komunikat

Od 16 września 2013r. na czas nieokreślony uruchamia się w Zakładzie Produkcyjnym w Janikowie ul. Przemysłowa 30 punkt obsługi pracowników Soda Polska CIECH SA. byłych pracowników w tym: emerytów i rencistów w zakresie kadr, płac, spraw socjalnych i KZP w budynku Administracji, pokój nr 17.

Obsługa pracowników Soda Polska CIECH SA., byłych pracowników w w/w zakresie odbywać się będzie:

  • dwa razy w tygodniu tj. wtorek i czwartek od godz. 7.00 do 15.00 w Zakładzie Produkcyjnym w Janikowie w budynku Administracji – pokój nr 17
  • poza wymienionymi dyżurami obsługa odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 drogą telefoniczną pod nr telefonów:  52/3541314, 52/3541614, 52/3541653, 52/3541654, 52/3541648, 52/3541484, 52/3541514, 52/3541515, 52/3541405.
  • stała obsługa w siedzibie Spółki w Inowrocławiu ul. Fabryczna 4 od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00 budynek Administracji, pokój nr 6, 7, 8, 9, 223, 224, 225.

Ważna Zmiana w Statucie

Kategoria: Informacje

W naszym Związku ZZ Soda Polska nastąpiła dość istotna zmiana w Statucie. Na posiedzeniu zarządu w miesiącu lipcu podjęto decyzję, że w szeregi naszego Związku będą mogli wstępować pracownicy firm ościennych, współpracujących z Soda Polska Ciech SA. Zmiana ta weszła w życie od 1 sierpnia 2013 roku. Poniżej można pobrać i wydrukować sobie naszą deklarację członkowską.

Czas pracy po nowemu.

Kategoria: Informacje

Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy oraz ruchomy czas pracy to główne zmiany wprowadzane nowelizacją kodeksu pracy, która weszła w życie w piątek 23 sierpnia.. Ustawa budzi wiele kontrowersji, jest jedną z przyczyn planowanego na wrzesień protestu związkowców.

Uchwalona w czerwcu ustawa wydłuża okres rozliczeniowy czasu pracy z 4 do 12 miesięcy, „jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy”. Nowe zasady rozliczania i rozkładu czasu pracy mogą zostać wprowadzone w firmie w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników. Wprowadzenie tych rozwiązań musi być zgłoszone Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca ma na to pięć dni.

Nowela pozwala też na stosowanie rozkładów czasu pracy na indywidualny wniosek pracownika, niezależnie od ustaleń ze związkami lub reprezentacją pracowników.

Ruchomy czas pracy nie był dotychczas uregulowny w kodeksie pracy, mógł on być postrzegany jako niespójny z innymi przepisami o czasie pracy. Nowela wprowadziła zatem przepisy pozwalające na ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy lub określanie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę.

Nowe przepisy oznaczają, że pracodawca, u którego występuje zmienne zapotrzebowanie na produkty lub usługi (a tym samym na pracę wykonywaną przez pracowników), może planować większą liczbę godzin pracy w okresach dużego zapotrzebowania, a mniejszą – w okresach niskiego zapotrzebowania. Ponadto, dłuższy będzie okres, w którym pracodawca może zrekompensować pracownikowi pracę nadliczbową czasem wolnym od pracy.

Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym pracownik nie będzie miał obowiązku wykonywania pracy, przysługiwać mu będzie wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż obowiązująca pensja minimalna.

Pracodawca będzie mógł też wyznaczyć różne godziny rozpoczynania pracy lub określić przedział czasu, kiedy pracownicy mają stawić się do pracy, by przepracować liczbę godzin wynikającą z obowiązującego ich systemu (decyzja o konkretnej godzinie rozpoczęcia pracy – w ramach wyznaczonych przez pracodawcę – należeć będzie do pracownika).

Nowelizacja od początku budziła wiele kontrowersji. Rząd argumentował, że zmiana pomoże utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki, związki zawodowe protestowały, twierdząc, że pracownik zostanie sprowadzony do roli niewolnika.

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że proponowane rozwiązania mają uratować jak największą liczbę miejsc pracy, utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki, dać firmom szanse na rozwój. Jego zdaniem rozwiązania te sprawdziły się w ustawie antykryzysowej, działającej między lipcem 2009 a grudniem 2011 r., dlatego warto je na stałe przenieść do kodeksu pracy.

Stanowisko rządu podzielają organizacje pracodawców, przypominając, że 12-miesięczne okresy rozliczeniowe są stosowane m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Czechach, Rumunii czy na Słowacji, ułatwiając funkcjonowanie firm w okresie spadku zamówień i pozwalając efektywnie wykorzystać zasoby kadrowe.

Przeciw rozwiązaniom zawartym w nowelizacji ostro protestują natomiast związki zawodowe. Według związkowców wydłużenie okresu rozliczeniowego w praktyce sprowadzi pracownika do roli niewolnika, a zmiany oznaczają w praktyce wydłużenie czasu pracy, likwidację płatnych dodatków za nadgodziny, a tym samym znaczne obniżenie wynagrodzeń.

Na wrzesień związkowcy zaplanowali akcje protestacyjne, a jednym z ich postulatów jest wycofanie się z tych zapisów. Akcja protestacyjna ma się odbyć od 11 do 14 września w Warszawie.

Zmiany dotyczące rozliczania czasu pracy były też jednym z powodów zawieszenia udziału Solidarność, OPZZ i FZZ w pracach Komisji Trójstronnej, do którego doszło pod koniec czerwca. (PAP)

Protest 11-14 Września 2013

Kategoria: Informacje

ulotka

Dni Janikowa 6-7 lipca 2013

Kategoria: janikowo

dj2013

dj2013Dni Janikowa – foto

Dzień Chemika w Mątwach

Kategoria: wydarzenia

Impreza rozpocznie się o godz. 16.30 na stadionie przy ul. Rakowicza już w najbliższą sobotę 29 czerwca. W bloku familijnym przewidziano m.in. interaktywne widowisko dla dzieci, konkurencje sportowe z nagrodami i wizytę Wujka Jacka. Na scenie wystąpi toruński zespół „Urock” z utworami pop i rock, następnie King Elvis Show z przebojami króla Rock&Rolla i grupa Bayer Full, która wylansowała znane piosenki disco-polo. Wieczór więc zapowiada się bardzo rozrywkowo przy muzyce gwiazdy wieczoru. W tym roku impreza ma charakter otwarty. Zapraszamy więc wszystkich na dobrą zabawę.

PROGRAM FESTYNU

 DZIEŃ CHEMIKA – INOWROCŁAW

29 CZERWCA 2013 r.

Stadion OSiR w Inowrocławiu, ul. Rakowicza 93

 

 16.30 – 18.30 – blok familijny – konkurencje sportowo-zręcznościowe dla najmłodszych, rodziców i rodzin.

17.30 – 18.30 – interaktywne widowisko teatralne „WUJEK JACEK”

18.30 – 19.40 – koncert zespołu FANI PANI (covery największych światowych przebojów popowo-rockowych)

19.40 – 20.10 – taneczne show

20.10 – 21.20King Elvis Show – największe przeboje Króla Rock&Rolla

21.20 – 21.30 – wręczenie nagród konkurencji sportowych i zręcznościowych

21.30 – 23.00 – gwiazda wieczoru BAYER FULL

Dni Inowrocławia

Kategoria: wydarzenia

Kilkadziesiąt imprez zaplanowali organizatorzy na tegoroczne Dni Inowrocławia 2013. Gwiazdami głównej imprezy będą Oceana, Brathanki i Anna Rusowicz.

 

Czwartek, 20 czerwca

– godz. 11.00 – Spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o… Inowrocławiu”, Galeria TYMCZASEM
– godz. 12.00 – Inauguracja Jarmarku Kujawskiego połączona z Festynem Piastowskim, muszla koncertowa Parku Solankowego
– godz. 16.00 – „Spacerkiem po mieście” – finał konkursu regionalnego na album o Inowrocławiu, Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży
– godz. 16.30 – „Malujemy Inowrocław na szybach klubu Rondo” – impreza plastyczna dla dzieci, Klub KSM „Rondo”
– godz. 17.00 – Promocja wydanego pośmiertnie tomiku poezji „Okolice spotkań” Swietłany Owczarskiej, Salonik Literacko-Artystyczny
– godz. 17.00 – „Inowrocław od A do Z – Odkrywamy Inowrocław” – podsumowanie 9. Konkursu literackiego na esej o Inowrocławiu, Czytelnia Regionalna
– godz. 17.00 – Otwarcie wystawy prac Agnieszki Wolszy, klub KSM „Przydomek”
– godz. 18.00 – Otwarcie wystawy „Inowrocławska Plastyka 2013”, Galeria Miejska

Piątek, 21 czerwca

– godz. 10.00 – Jarmark Kujawski
– godz. 15.00 – Prezentacje inowrocławskich zespołów: „Aksamit”, „Astry”, „Andante im. Tadeusza Sygietyńskiego i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej”, „Srebrny głos”, muszla koncertowa Parku Solankowego
– godz. 15.00 – „Plenerowe warsztaty plastyczne w Parku Solankowym”, muszla koncertowa Parku Solankowego; wystawa poplenerowa – 25 czerwca 2013 r. w klubie KSM „Przydomek”
– godz. 16.00 – „Inowrocław Moje Miasto” – konkurs dla najmłodszych – kredą na asfalcie, Klub KSM „Kopernik”
– godz. 17.00 – Otwarcie wystawy Danuty Kulon „Portrety”, Klub KSM „Kopernik”
– godz. 17.00 – Wystawa pokonkursowa „Znani inowrocławianie w karykaturze i portrecie”, Klub KSM „Rondo”
– godz. 17.00 – „Bajeczny przewodnik po Inowrocławiu” – konkurs plastyczny na książeczkę dla dzieci, Biblioteka Miejska – Tajemniczy Ogród

Sobota, 22 czerwca

– godz. 10.00 – Jarmark Kujawski
– godz. 12.00 – Happening „Wspólne malowanie dużych i małych”, Park Solankowy
– godz. 12.00 – Symultana szachowa z Mistrzem Inowrocławia Janem Budrewiczem, Park Solankowy (ogródek „Nad Stawkiem”)“
– godz. 12.00 – „Inowrocławskie dyktando” – konkurs ortograficzny dla dorosłych; zapisy do 18 czerwca (tel. 52 357 87 01), Klub KSM „Rondo”
– godz. 13.00 – otwarcie wystawy Henryka Stępkowskiego „Inowrocław w obiektywie”, mostek w Parku Solankowym
– godz. 16.00 – impreza plenerowa (koncerty: Anna Rusowicz, Brathanki, Oceana), plac imprez przy ul. Wierzbińskiego

Niedziela, 23 czerwca

– godz. 12.00 – III Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej, muszla koncertowa Parku Solankowego
– godz. 16.00 – Koncert „Trio Karolaka”, muszla koncertowa Parku Solankowego
– godz. 18.00 – Koncert Symfoniczny „Uczniowie Miastu”, Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej
– godz. 18.00 – Konkurs wianków świętojańskich, Biesiada ludowa przy ognisku z udziałem kapel ludowych, Park Solankowy (plac przed mostkiem)

Dzień Chemika – Foto

Kategoria: wydarzenia

15 czerwca przy ulicy Głównej 6 na placu przy miejskim targowisku w Janikowie odbyła się otwarta impreza dla pracowników naszej firmy oraz ich rodzin. Odbyły się liczne konkursy i zabawy a ozdobą wieczoru był występ KATE RYAN. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia oraz na stronie janikowo.org

 

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Foto-Tomasz Bednarek

Program Festynu Dzień Chemika

Kategoria: komunikat

Program Festynu

Dzień Chemika – Janikowo

15 Czerwca 2013r.

Plac przy targowisku ul.Główna 6 A

 

16.30 – 18.30 Blok familijny, konkurencje sportowo-zręcznościowe dla najmłodszych, rodziców i rodzin.

17.30 – 18.30 Interaktywne widowisko teatralne – WUJEK JACEK

18.30 -19.40 Koncert zespołu FANI PANI ( covery największych światowych przebojów popowo-rockowych )

19.40 – 20.10 Taneczne show

20.10 – 21.20 King Elvis Show – największe przeboje Króla Rock&Rolla

21.20 – 21.30 Wręczenie nagród konkurencji sportowych i zręcznościowych

21.30 – 23.00 Gwiazda wieczoru KATE RYAN

Ponadto:

08.06.2013r.  Rozegrany zostanie konkurs wędkarski o Puchar Przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Janikosoda

15.06.2013r.  godz. 10.00 – 14.00 Turniej piłki nożnej – boisko Gimnazjum w Janikowie

godz. 9.00 Turniej warcabowy organizowany przez KZ MOZ NSZZ Solidarność – Klub Zefir

Związek Zawodowy Soda Polska – walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Kategoria: Informacje

Dnia 26 kwietnia 2013 roku w Janikowie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Związku Zawodowego Soda Polska. Na wstępie głos zabrał Kol. Zenon Muszalski ustalając porządek obrad oraz przedstawiając krótkie podsumowanie z dotychczasowej działalności związku. Przewodniczący omówił również działania jakie podejmuje nasz związek wraz z pozostałymi organizacjami związkowymi  w obecnym, trudnym dla całej załogi okresie. Następnie Kol. Justyna Wikarska jako przewodnicząca komisji rewizyjnej zreferowała stan związkowych finansów. W trakcie obrad podjęto uchwałę o przyjęciu w skład zarządu czterech nowych członków. W wyniku tajnego głosowania do zarządu wybrano Kol. Justynę Wikarską, Lilianę Tomaszek, Janusza Świątkowskiego oraz Daniela Cichego. Tak więc zarząd od chwili obecnej liczy 11 osób. Przewodniczącym pozostaje nadal Kol. Zenon Muszalski, natomiast wiceprzewodniczący to Włodzimierz Dąbrowski i Piotr Ankiel. W związku z wybraniem Kol. Justyny Wikarskiej do zarządu nastąpiła konieczność uzupełnienia składu komisji rewizyjnej i tak, w kolejnym głosowaniu nową przewodniczącą komisji wybrana została Kol. Małgorzata Męczyńska. Następnie był czas na ogólną dyskusję, pytania i troski o dalszy los pracowników zakładów sodowych i całej Sody Polskiej.

Zarząd Związku dziękuje wszystkim za liczne przybycie i aktywne uczestnictwo w zebraniu.


foto.Tomasz Kubiak
loading