ZWIĄZEK ZAWODOWY SODA POLSKA Rss

Zobacz koniecznie

Grafik pracy 2022 rokGrafik pracy 2022 rok [modula id="4709"] [modula id="4711"] [wpdm_package id='4713']

Czytaj dalej

Grafik pracy 2021Grafik pracy 2021 [modula id="4607"] Poniżej do pobrania plik w postaci pdf. [wpdm_package id='4618']

Czytaj dalej

KoronawirusKoronawirus Koronawirus informacje

Czytaj dalej

Forum Związków Zawodowych

Kategoria: Bez kategorii

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy, gdzie mieści się jej siedziba. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju.Jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego.

Kontakt:

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Plac Teatralny 4
85-069 Bydgoszcz

http://www.fzz.org.pl

Tel. +48 52/371 83 33
Tel/fax. +48 52/342 18 71

e-mail: biuro@fzz.org.pl ; info@fzz.org.pl

Sygnatariuszami FZZ są organizacje związkowe reprezentujące niemal wszystkie gałęzie gospodarki. Szeroki przekrój zawodowy organizacji członkowskich; od górników, do pielęgniarek, poprzez policjantów, kolejarzy, marynarzy, lekarzy, energetyków, transportowców, pocztowców, rolników etc., zapewnia tej centrali skuteczne działanie we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego. Sprawność działania FZZ gwarantują funkcjonujące w całym kraju struktury terenowe, zorganizowane w postaci Zarządów Wojewódzkich i Powiatowych.

Forum ZZ jest nowoczesną centralą związkową, która dla obrony interesów grup pracowniczych wykorzystuje wszelkie dostępne narzędzia dialogu społecznego. Skutecznej realizacji założonych celów upatruje we współdziałaniu organizacji członkowskich, którego efektem jest wypracowywanie wspólnych stanowisk wobec organów władzy i administracji. Centrala pełni również funkcję mediacyjną w sporach pomiędzy organizacjami członkowskimi, a organizacjami władzy państwowej i samorządowej. W ramach działań statutowych, oprócz aktywności szkoleniowej, zmierzającej do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji działaczy – Forum prowadzi także działalność analityczno-badawczą, kulturalno-oświatową, informacyjną i wydawniczą.

Wraz z pozostałymi partnerami społecznymi oraz stroną rządową, FZZ bierze czynny udział w dialogu społecznym, prowadzonym na szczeblu centralnym w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a na szczeblu regionalnym – w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego. Reprezentanci FZZ zasiadają także we wszystkich Wojewódzkich i Powiatowych Radach Zatrudnienia oraz w wielu innych gremiach prowadzących dialog, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym.

Obecność Forum jest widoczna w instytucjach Unii Europejskiej. Przedstawiciele Forum są między innymi zaangażowani w prace Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (European Economic and Social Committee), który jest organem doradczym Unii Europejskiej. Reprezentanci Forum pracują także w innych Komitetach UE gdzie, wraz z innymi organizacjami związkowymi z terenu UE, współdziałają na rzecz postępu społecznego, obrony praw człowieka i swobód demokratycznych.

Forum bierze udział w realizacji projektów, współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego założenia w  ramach wyznaczonych obszarów wsparcia są zbieżne z celami działalności Forum.

W miarę posiadanych możliwości, Forum podejmuje różnorakie inicjatywy – zarówno we własnym zakresie, jak i w ramach partnerstwa (krajowego i ponadnarodowego) na rzecz wypracowania istotnych rekomendacji, które w efekcie przyczynią się do polepszenia warunków życia obywateli, zgodnie z założeniami EFS.

Komentowanie wyłączone.

loading