ZWIĄZEK ZAWODOWY SODA POLSKA Rss

Zobacz koniecznie

Grafik pracy 2022 rokGrafik pracy 2022 rok [modula id="4709"] [modula id="4711"] [wpdm_package id='4713']

Czytaj dalej

Grafik pracy 2021Grafik pracy 2021 [modula id="4607"] Poniżej do pobrania plik w postaci pdf. [wpdm_package id='4618']

Czytaj dalej

KoronawirusKoronawirus Koronawirus informacje

Czytaj dalej

„Potrzebujemy wszystkich 1402 etatów”

Kategoria: komunikat

Stanowisko Organizacji Związkowych działających w Spółce Soda Polska CIECH SA należącej do Grupy Ciech SA

Soda Polska CIECH SA to prężnie działające, nowoczesne przedsiębiorstwo powstałe z połączenia 5 lat temu dwóch przedsiębiorstw – inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY SA i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA SA. Jest jedynym w Polsce producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Udział w rynku krajowym tego produktu wynosi 98%. Soda Polska CIECH produkuje także sól Warzoną mokrą i suchą (w tym Sól Kujawską). Zajmuje pozycję największego producenta tego produktu w kraju. Inne wyroby spółki to m.in. soda oczyszczona, chlorek wapnia, masy chłonne, mieszanki solne, peklosól, tabletki solne. Produkty te mają szerokie zastosowanie przemysłowe. Głównymi grupami odbiorców produktów są międzynarodowe koncerny szklarskie, krajowe huty szkła, producenci detergentów, przemysł chemiczny, metalurgiczny, spożywczy, paszowy i farmaceutyczny, sektor uzdatniania wody oraz gospodarstwa domowe. Tradycje przemysłu sodowego na Kujawach sięgają 1879 roku, kiedy to w Inowrocławiu rozpoczęto budowę pierwszej fabryki sody w Polsce. 55 lat temu, kilkanaście kilometrów dalej, w Janikowie, powstała druga fabryka sody.

Pakiety większościowe akcji Spółek Sodowych w 1996 r. nabyła centrala handlowa – Ciech. Wydawało się, ze to dobre rozwiązanie, przecież duże polskie firmy branży chemicznej pozostały w polskich rękach. Przyszłość pokazała, jak mylny to był pogląd.

Spółka Soda Polska CIECH chwali się nowoczesnymi technologiami oraz wzorową, bo uzasadnioną o przepisy i racjonalne wskazania, organizacją pracy W obszarach produkcyjnym i pozaprodukcyjnym. Zarządzana jest w oparciu o program dochodzenia do doskonałości operacyjnej. Co przekłada się na elastyczność wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej. Taka strategia i suwerenność w podejmowaniu decyzji owocuje dobrą pozycją rynkową i sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Dlatego nie zgadzamy się z działaniami podejmowanymi przez nowego prezesa Zarządu Ciech SA, Dariusza Krawczyka. Nie przekonują nas ułudne opinie analityków publikowane w dziennikach, które bazują o krótkofalową ocenę sytuacji rynku. Wiemy, że obecny prezes Ciech SA kieruje się zasadami wyznawanymi także przez jego poprzedniego pracodawcę, czyli przede wszystkim liczy się dla niego zysk. Nie bawi się w sentymenty. Nam, Zakładowym organizacjom Związkowym działającym w Soda Polska CIECH też nie chodzi o sentymenty, ale o zachowanie niezależności, osobowości prawnej i tożsamości Spółki, której strategia gwarantuje właścicielowi wysokie zyski.

Nie widzimy racjonalnego i ekonomicznego uzasadnienia dla działań takich jak bezpośrednie zwolnienia pracowników przez likwidację etatów uznanych przez Ciech SA za zbędne. Uważamy, że w Spółce Sodowej nie ma niepotrzebnych stanowisk. Potrzebujemy wszystkich pracowników w ramach obecnych 1402 etatów, abyśmy mogli być sprawni operacyjnie i przygotowani kadrowo na przyszłość. obecna etatyzacja to efekt systematycznych i w z góry określonym tempie przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych. Uwzględniają one bezpieczeństwo pracy, normy czasu pracy, organizacji pracy oraz wypoczynku. od 1996 roku, tj. od momentu, kiedy Ciech SA nabył większościowy pakiet akcji Spółek Sodowych załoga została zmniejszona z 3387 osób do 1392 (na dzień dzisiejszy) – czyli o 1995 osób!

Nie zgadzamy się również na przesunięcia do Ciech SA znaczących obszarów służących bezpośredniemu zarządzaniu, czyli całego pionu finansowego, zarządzania personelem oraz IT. Taka sytuacja zmierza do odebrania Spółce możliwości samodzielnego podejmowania decyzji strategicznych. Jest to pierwszy krok, który pod przykrywką zasadniczego argumentu Zarządu Ciech SA, jakim jest konieczność ograniczania kosztów w związku z trudną sytuacją ekonomiczną właściciela, sprzyjać będzie przekazania łakomego kąska jakim jest Soda Poiska CIECH w ręce tzw. inwestorów. Nie godzimy się na taką politykę. Jest to rozbój wobec ważnego ogniwa polskiej branży chemicznej jakim jest Soda Polska CIECH.

Patrzymy szeroko na kwestię tzw. restrukturyzacji, którą zamierza przeprowadzić prezes Ciech SA, Dariusz Krawczyk. Nie dostrzegamy powodu, dla jakiego za lata błędnych o ile nie mających znamiona przestępcze, działań poprzednich Zarządów Ciech SA, miała odpowiadać załoga Soda Polska CIECH. Nie zgadzamy się płacić nędzą wielu rodzin z Inowrocławia i Janikowa za błędną politykę finansową poprzednich Zarządów Ciech SA (działania takie jak opcje walutowe, czy przeinwestowania), która obecnie Grupę Kapitałową Ciech SA stawia na skraju bankructwa.

Podejmujemy każde zgodne z prawem i możliwe dla nas działania, szukamy wsparcia w Ministerstwie Skarbu Państwa, w parlamentarnej Komisji Skarbu Państwa oraz u Posłów na Sejm RP z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. W sprawie Spółki Sodowej już podjęli działania posłowie Eugeniusz Kłopotek, Tomasz Lenz oraz Krzysztof Brejza. Właśnie Krzysztof Brejza będzie interweniował w Ministerstwie Skarbu, gdyż w jego ocenie przesunięcie centrum decyzyjnego z Inowrocławia do Warszawy może doprowadzić do marginalizacji przedsiębiorstwa, które jest dobrze zarządzane i przynosi zysk.

Inwestorzy, akcjonariusze, całe otoczenie Soda Polska CIECH, wszyscy interesariusze powinni pamiętać, że dziś prawdziwy biznes, to biznes odpowiedzialny społecznie, oparty nie tylko o zysk, ale i o realną troskę o społeczności lokalne, zwłaszcza takie, które jak nasze z województwa kujawsko-pomorskiego obciążone są wysokim bezrobociem i ubóstwem. Liczymy na rozsądek osób decyzyjnych. Liczymy na sprzeciw społeczny, któremu ton, zgodnie z prawem, nadawać będziemy my, organizacje związkowe z Soda Polska CIECH. W trosce o naszą społeczność, o pracowników Spółki i ich rodziny.

Komentowanie wyłączone.

loading